LEARN HOW TO USE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

We bereiden mensen voor om geld om te zetten naar cryptografisch geld zoals bitcoin. Dat gebeurt door training. Je leert hoe het zit en oefent het gebruik. Zodat je de vogelvlucht kunt maken van geld onder controle van banken en overheid (zoals $ en €) naar blockchain gebaseerd cryptogeld (zoals bitcoin en ethereum). 

Bitcoin gaat eigenlijk over vrijheid. Vrijheid kun je uitleggen als onafhankelijk zijn van de macht en tussenpersonen, eigen bewijs aandragen, zelf kunnen handelen, privacy genieten.

Maar met veel vrijheid komt grote eigen verantwoordelijkheid: je moet weten wat je doet en alles consequent goed doen. Je kunt geheimen bijna niet delen met anderen. Hulp kun je alleen inroepen als je je bezit geheel privé weet te houden.

Gelukkig kunnen wij je in beweging brengen met bitcoin, je leren de situatie te lezen, en scherp en fit te blijven in het beheren van je digitale sleutels.

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN ZIJN GEPLAND

Neem contact op voor meer informatie of om een training te reserveren.