Technologie

Technologische vooruitgang heeft ons het Internet of Money gebracht; the bitcoin. Onder de motorkap van de bitcoin zit de blockchain. Het blijkt dat je met deze motor ook andere waardevolle dingen dan alleen geld kunt opslaan en overdragen zonder tussenpartij: contracten, je rechten, een huis, je diploma’s, etc.. Eigenschappen zijn verder: digitaal en wereldwijd, open en duidelijk voor iedereen waar dat kan en beschermd en versleuteld waar het moet, achteraf niet te veranderen, vrij eraan meedoen en stoppen.

Zonder teveel in detail treden, leren we blockchaintechnologie begrijpen.

Hoe werkt een blockchain:

  • Gedistribueerde database
  • Peer-to-peer overdracht
  • Transparantie met pseudonymiteit
  • Onomkeerbaarheid van gegevensopslag
  • Berekeningslogica